Tuyển sinh thạc sĩ công nghệ thông tin đại học Bách Khoa

0
500

Hiên nay nhu cầu học lơn thạc sĩ  ngành công nghệ thông tin ngày càng nhiều đặc biệt ngành Công Nghệ Thông Tin. Học lên thạc sĩ không chỉ nâng cao kiến thức trình, độ mà còn tăng thêm cơ hội việc làm. Đáp ứng yêu cầu của xã hội đại học Bách Khoa Hà Nội mở lớp tuyển sinh thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin.

Thạc sĩ công nghệ thông tin

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ Công Nghệ Thông Tin.

Trong ngành công nghệ thông tin phân ra 2 ngành đào tạo: Đào tạo thạc sĩ khóa học và đào tạo thạc sĩ ký thuật.

Mục tiêu đào tạo chung ngành là đào tạo ra các học viên chất lượng và trinh độ cao. Có thể làm chủ các lĩnh vực khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực CNTT. Có phương pháp tư duy hệ thống và có kiến thức khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở vững chắc. Ngoài ra khóa học còn cung cấp cho bạn trình độ chuyên môn cao, khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo.

Thạc sĩ công nghệ thông tin
Lớp học thạc sĩ công nghệ thông tin

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo: Cung cấp kiến thức lý thuyết nâng cao, hiện đại về CNTT, kỹ năng thực hành tốt. Có năng lực phát hiện vấn đề và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực CNTT, đảm bảo tính hội nhập với các nước trong khu vực và tính liên thông giữa các bậc học. Sau hoàn thành chương trình bạn có các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về CNTT. Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành. Có khả năng thiết kế và triển khai các ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành CNTT. Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế, có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp.

Học thạc sĩ quản lý kinh tế đại học Trưng Vương
Học thạc sĩ công nghệ thông tin cùng với giáo sư đầu ngành

Đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin định hướng ứng dụng.

Theo định hướng ứng dụng bạn sẽ được học các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các kiến thức công nghệ mới về ngành Công nghệ thông tin. Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và công cụ hiện đại của ngành. Làm việc trong một môi trường ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng đòi hỏi của các dự án CNTT. Nhận biết, diễn đạt các vấn đề và vận dụng kiến thức, công cụ kỹ thuật hiện đại.

Đào tạo quản lý kinh tế
Đào tạo quản lý kinh tế

Đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin theo định hướng nghiên cứu

Theo định hướng nghiên cứu bạn sẽ được học các kiến thức chuyên sâu ngành, kỹ thuật cơ sở liên ngành, nắm bắt công nghệ mới. Được học các phương pháp nghiên cứu khoa học, có khả năng tìm tòi ứng dụng hiệu quả và sáng tạo kỹ thuật vào việc giải quyết vấn đề.
kỹ thuật và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của Công nghệ thông tin. Phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường quốc tế.

Thời gian đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin

Hiện nay theo quý chế đào tạo tín chỉ thời gian đào tạo là 1 năm (2 học kỳ). Học viên có thể kéo dài thời gian học của mình là 2 năm ( 4 học kỳ). Trong 2 năm bạn phải hoàn thành số tín chỉ.

Trường Học Bách Khoa là một trong nhưng trương uy tín trong việc đào tạo thạc sĩ công nghệ tông tin. Trường có đại ngũ giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành chất lượng, với nhiều năm kinh nghiệm, cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here