Tuần qua lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Lương Thế Vinh học gì?

0
225

Ngày 6/7, lớp Thạc sĩ quản trị đã cùng tìm hiểu học phần Quản trị tài chính doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn chi tiết của TS Dương Quỳnh Nga. Học viên khá hứng thú với buổi học này.

lop-thac-si-quan-tri-kinh-doanh
Tuần qua lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Lương Thế Vinh học gì?

Mục tiêu học phần quản trị tài chính doanh nghiệp

Cung cấp kiến thức tổng quát: Mục tiêu và các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính. Thời giá tiền tệ. Mô hình chiết khấu dòng tiền. Phân tích và ra quyết định đầu tư dự án. Đòn bẫy tài chính. Các lý thuyết về cấu trúc vốn công ty. Chính sách cổ tức.

Học phần  hướng tới cung cấp kiến thức chuyên sâu cho học viên
Học phần  hướng tới cung cấp kiến thức chuyên sâu cho học viên

Học viên sẽ đi tìm hiểu những nội dung nào?

Lớp học Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh cùng TS. Dương Quỳnh Nga đã tìm hiểu 4 chuyên đề của học phần quản trị tài chính doanh nghiệp.

Chuyên đề 1:

 • Tổng quan về quản trị tài chính
 • Phân tích báo cáo tài chính….

Tình huống, thảo luận, bài tập:

Chuyên đề 2:

 • Thời giá tiền tệ
 • Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán….

Tình huống, thảo luận, bài tập:

 • Tính giá trị hiện tại, giá trị tương lai, định giá cổ phiếu và trái phiếu

Chuyên đề 3:

 • Phân tích và quyến định đầu tư tài sản dài hạn
 • Quản trị tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn

Tình huống, thảo luận, bài tập:

 • Thẩm định dự án

Chuyên đề 4:

 • Đòn bẫy hoạt động và hoạt động tài chính
 • Chính sách cổ tức

Tình huống, thảo luận, bài tập:

 • Tìm điểm hòa vốn
 • Hoạch định lợi nhuận
Học viên hứng thú với môn học
Học viên hứng thú với môn học

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, những bài tập tình huống luôn được đưa ra ở mỗi chủ đề, khiến học viên dễ dàng tiếp thu bài học hơn.

Hi vọng với những kiến thức đã tiếp thu được, học viên sẽ dễ dàng áp dụng vào để xử lý công việc hiện tại và trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here