Tìm hiểu về lớp QTKD và Kế toán Đại học Đông Á K1-2019

0
170

Học viên lớp Quản trị kinh doanh Trường Đại học Đông Á đã có buổi tìm hiểu về môn học “Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao” trong ngày 10/8/2019 cuối tuần qua. Lớp học diễn ra tại trường với sự tham gia tìm hiểu của đông đảo học viên.

lop-qtkd-va-ke-toan-dai-hoc-dong-a-k1-2019-1
Lớp học diễn ra tại trường với sự tham gia của đông đảo học viên.

Tham gia giảng dạy học phần “Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao” là Giảng viên TS.Hoàng Thị Phương Lan.

Nội dung lớp QTKD và Kế toán Đại học Đông Á tìm hiểu

Với học phần “Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao”, học viên sẽ được tìm hiểu những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh.

Những vấn đề cụ thể gồm:

– Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh

– Các phương pháp sử dụng trong phân tích

– Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp

lop-qtkd-va-ke-toan-dai-hoc-dong-a-k1-2019-2
Học viên được tìm hiểu nhiều nội dung quan trọng.

Môn học này mang đến điều gì cho học viên

Tham gia học phần “Kỹ năng phân tích kinh doanh nâng cao”, các học viên sẽ được cung cấp những kiến thức lý luận về PTKTDN như: Khái niệm, vai trò của phân tích trong quản lý kinh tế doanh nghiệp, các phương pháp phân tích và tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp.

Ngoài ra, môn học cũng cung cấp những nội dung nâng cao và phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế tài chính. Từ đó phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất và tiêu thụ, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính doanh nghiệp.

lop-qtkd-va-ke-toan-dai-hoc-dong-a-k1-2019-3
Học viên được học nhiều kiến thức và kỹ năng.

Từ những kiến thức và kỹ năng có được từ học phần, học viên có thể sử dụng để xây dựng quy trình tổ chức thực hiện công tác phân tích kinh tế. Từ đó cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho quản lý doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here