Lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh học gì cuối tuần qua?

0
245

Cuối tuần qua ngày 16-17/3, lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh đã có những giờ học Kinh tế học quản lý bổ ích cùng TS. Đoàn Việt Dũng. Cùng Tuyển sinh thạc sĩ tìm hiểu bộ môn Kinh tế học quản lý của lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Tìm hiểu bộ môn Kinh tế học quản lý của lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Tìm hiểu bộ môn Kinh tế học quản lý của lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Mục tiêu học phần

Mục tiêu chính của Kinh tế quản lý là cung cấp khung lý thuyết làm cơ sở cho tất cả các môn học chính trong chương trình, đặc biệt là các môn về quản trị kinh doanh. Sau khi kết thúc môn học, học viên có thể:

  • Nắm được các khái niệm, kiến thức cơ bản và công cụ phân tích làm cơ sở cho các môn học chuyên ngành.
  • Hiểu được hành vi của thị trường và tác động của chính sách chính phủ đến kết cục thị trường.
  • Hiểu được hành vi của công ty trong các cấu trúc thị trường khác nhau.
  • Có cách nhìn những vấn đề đó qua lăng kính của nhà kinh tế.
  • Có được những công cụ hữu ích để phân tích các tình huống kinh tế và giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể.
TS. Đoàn Việt Dũng - Giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo
TS. Đoàn Việt Dũng – Giảng viên với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo

>>> Xem thêm: Chắp cánh tương lai với bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Lương Thế Vinh

Nội dung học phần

Với nhiều năm kinh nghiệm TS. Đoàn Việt Dũng đã thiết kế bài giảng chứa đầy đủ nội dung lý thuyết cần thiết, ngoài ra còn các tình huống thực tế và bài tập nhóm giúp học viết ghi nhớ kiến thức lâu hơn nhờ vẫn dụng tư duy.

Chuyên đề 1: Tổng quan về kinh tế học quản lý

Chuyên đề 2: Phân tích cầu

Chuyên đề 3: Sản xuất và xác định chi phí

Chuyên đề 4: Các cấu trúc thị trường

Chuyên đề 5: Định giá sản phẩm

Kinh tế học quản lý (tiếng Anh: Managerial Economics, hay còn gọi là Business Economics) – là việc ứng dụng lý thuyết kinh tế và các công cụ phân tích của khoa học ra quyết định để nghiên cứu cách thức một tổ chức đạt được các mục tiêu của mình với hiệu suất cao nhất.

Các kiến thức nền tảng về kinh tế học quản lý đặc biệt quan trọng trong việc ra quyết định quản trị. Các quyết định này bao gồm quyết định từ tầm xa, có tính chung chung đến các quyết định cụ thể nhất có liên quan đến các loại hình quản trị như đã thấy ở phần trên.

Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh
Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học Lương Thế Vinh

Hầu hết các quyết định kinh doanh đều có thể ứng dụng kinh tế học quản lý, trong đó nhất là:

  • Phân tích rủi ro: phân tích và quản lý toàn bộ các rủi ro có thể có trong quá trình kinh doanh.
  • Phân tích sản phẩm: bao gồm tất cả các nhân tố liên quan đến sản phẩm.
  • Xác lập ngân sách: phân tích và xác lập ngân sách ban đầu cũng như quản trị quá trình sau đó.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here