Hoạt động triển khai

Chuyên mục cung cấp những hoạt động triển khai trong các chương trình thạc sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ kế toán, các khóa học ngắn hạn.

Khóa đào tạo In-house “Kỹ năng giao tiếp khách hàng” tại...

Sự kết hợp ăn ý giữa Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nam và Viện Quản trị Tài chính AFC đã làm lên thành...

Đào tạo In-house | Khóa phân tích hoạt động kinh doanh...

Tin tưởng vào kinh nghiệm nhiều năm trong công tác đào tạo nên Viện Công nghệ Xi măng Vicem đã chọn Viện Quản trị...
- Advertisement -

Recent Posts

0934.552.189

ĐĂNG KÝTỉnh thành phố