Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế Đại học Đại Nam

0
344

Quản lý kinh tế là 1 trong 3 chuyên ngành trường Đại học Đại Nam được Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo thạc sĩ. Cùng tìm hiểu khung chương trình đào tạo thạc sĩ của trường. Qua đó, học viên sẽ học những học phần nào, bao nhiêu tín chỉ?….

Quyết định đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Đại học Đại Nam được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ngành quản lý kinh tế theo QĐ số 3777/QĐ-BGDĐT, ký ngày 23 tháng 9 năm 2015.

Theo đó:

 • Trường Đại học Đại Nam sẽ tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế. Mã số 60340410.
 • Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.
chuong-trinh-dao-tao-thac-si-1
Quyết định đào tạo Thạc sĩ QLKT trường ĐH Đại Nam

Mục tiêu đào tạo Thạc sĩ quản lý kinh tế của trường

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng nhằm giúp người học:

 • Có kiến thức hệ thống, hiện đại về quản lý kinh tế, có năng lực tổ chức vận hành để làm việc trong khu vực hành chính công (Cơ quan quản lý Nhà nước các cấp) và các khu vực khác (tổ chức, doanh nghiệp, công ty).
chuong-trinh-dao-tao-thac-si-2
Đào tạo thạc sĩ hướng ứng dụng

Đồng thời chương trình đào tạo thạc sĩ cũng giúp học viên có phương pháp nghiên cứu khoa học, có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo Tiến sĩ.

Cấu trúc chương trình đào tạo Thạc sĩ QLKT

Tổng toàn khóa đào tạo thạc sĩ quản lý kinh tế trường Đại học Đại Nam gồm 60 tín chỉ. Trong đó, 24 tín chỉ là lý thuyết, 36 tín chỉ là thực hành/ TL/ Bài tập.

chuong-trinh-dao-tao-thac-si-3

Cấu trúc chương trình cụ thể:

1. Kiến thức chung: 20% (12TC)

Gồm có các học phần:

 • Triết học: 4TC
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học: 3TC
 • Tiếng Anh: 5TC

2. Kiến thức cơ sở: 25% (15TC)

Các học phần bắt buộc: 6TC

 • Kinh tế vĩ mô: 3TC
 • Kinh tế học quản lý: 3TC

Các học phần tự chọn: 9TC

Học viên lựa chọn học trong số các học phần sau:

 • Kinh tế lượng: 3TC
 • Kinh tế phát triển: 3TC
 • Pháp luật kinh tế: 3TC
 • Kinh tế công cộng: 3TC
 • Phát triển bền vững: 3TC
 • Kinh tế quốc tế: 3TC
 • Tài chính công: 3TC
 • Hệ thống thông tin quản lý: 3TC
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế: 3TC

3. Kiến thức chuyên ngành: 35% (21TC)

Các học phần bắt buộc: 12TC

 • Quản lý nhà nước về kinh tế: 3TC
 • Quản lý tổ chức: 3TC
 • Phân tích chính sách kinh tế: 3TC
 • Quản lý sự thay đổi: 3TC

Các học phần tự chọn: 9TC

 • Kỹ năng quản lý: 3TC
 • Quản lý công: 3TC
 • Phân tích chính sách công: 3TC
 • Kinh tế và quản lý công nghiệp: 3TC
 • Kinh tế và quản lý thương mại: 3TC
 • Kinh tế và quản lý nông nghiệp: 3TC
 • Kinh tế và quản lý an sinh xã hội: 3TC
 • Quản lý dự án đầu tư: 3TC
 • Kinh tế môi trường: 3TC

Nghiên cứu khoa học và luận văn tốt nghiệp: 20% (12TC)

VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH
Hotline: 0934 552 189 – 0918 924 388

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here