Cho phép trường trong nước liên kết đào tạo trực tuyến Thạc sĩ, Tiến sĩ với nước ngoài

0
284

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo lần 2 thông tư quy định về việc liên kết đào tạo với các trường nước ngoài. Theo đó, trường ĐH trong nước và trường nước ngoài sẽ liên kết đào tạo trực tuyến trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Bộ GD-ĐT công bố dự thảo liên kết đào tạo lần 2

Theo dự thảo, liên kết đào tạo trực tuyến là thực hiện chương trình đào tạo thông qua môi trường internet. Người học và người dạy sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông đa phương tiện để học tập, giảng dạy, thảo luận,…

lien-ket-dao-tao-truc-tuyen-3

Sẽ có 2 hình thức liên kết đào tạo. Đó là: liên kết đào tạo trực tuyến và đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hình thức liên kết đào tạo trực tuyến

Đây là hình thức mà chương trình đào tạo có thời lượng giảng dạy trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Hình thức liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến

Chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy trực tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

lien-ket-dao-tao-truc-tuyen-2

Một vài điểm quan trọng trong liên kết đào tạo trực tuyến theo dự thảo

– Chương trình đào tạo ở cơ sở nước ngoài (tại nước sở tại) và trường Việt Nam triển khai học trực tuyến phải cùng ngành, cùng trình độ và đều đã có sinh viên tốt nghiệp.

– Chương trình đào tạo thuộc cơ sở nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại kiểm định chất lượng hoặc công nhận về chất lượng giáo dục.

– Đối với chương trình đào tạo 2 bên cùng xây dựng thì việc cấp văn bằng tốt nghiệp phải tuân theo quy định.

+ Trường nước ngoài cấp văn bằng: chương trình đào tạo phải thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình ĐT của nước ngoài.

+ Trường Việt Nam cấp văn bằng: chương trình đào tạo phải thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình ĐT của Việt Nam.

+ Trường Việt Nam và nước ngoài đều cấp văn bằng: chương trình đào tạo thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình ĐT của nước ngoài và của Việt Nam.

lien-ket-dao-tao-truc-tuyen-1

Quy mô đào tạo không quá 25 người học/ 1 lớp học

– Theo dự thảo, quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ không quá 25 người học/ 1 lớp học/ 1 giảng viên và có ít nhất một trợ giảng.

– Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ phải bảo đảm quy định về người hướng dẫn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo tiến sĩ của Việt Nam.

– Đối với liên kết đào tạo trực tuyến, để có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, thì nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập nghiên cứu trực tiếp tại cơ sở nước ngoài tối thiểu 1 năm. Còn với hình thức đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập nghiên cứu trực tiếp 6 tháng tại cơ sở nước ngoài và tối thiểu 6 tháng tại cơ sở Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here